Logo: De Nederlandse Vastgoed Maatschappij

Disclaimer

Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op de website van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op de website van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV. Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV behoudt zich dan ook het recht voor om de aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Nederlandse Vastgoed Maatschappij BV.

 

Meer informatie aanvragen

  • Uw woning snel en tegen een gegarandeerd bedrag verkopen
  • Vrijblijvend meer informatie aanvragen
Geslacht
Achternaam *
Voorletters *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-Mail *
Telefoon *
Telefoon Werk
 
 
Reden verkoop
Staat uw woning al te koop
Hoelang
Welke makelaar