Logo: De Nederlandse Vastgoed Maatschappij

Module 2: Garantieprijs met winstdeling

We kopen uw woning voor een bedrag dat iets lager ligt dan 90 procent van de vrije verkoopwaarde n u deelt mee in de gemaakte opbrengst. De totale opbrengst kan zo oplopen tot 95% van de vrije verkoopwaarde. De enige voorwaarde is dat de woning binnen de afgesproken termijn van drie maanden wordt verkocht.

Geschikt voor iedereen die zijn woning wel op korte termijn wil verkopen, maar er toch nog enkele maanden kan blijven wonen.

We spreken vooraf een gegarandeerde prijs af. De meeropbrengst het verschil tussen de gegarandeerde prijs en de uiteindelijke opbrengst wordt gelijkelijk verdeeld tussen u en de Nederlandse Vastgoed Maatschappij. De woning wordt, in overleg met u, aangeboden tegen een rele prijsstelling en daarna op de best mogelijke manier onder de aandacht van woningzoekers gebracht. Daarbij trekken we alle mogelijkheden uit de kast, onder andere vermeldingen op www.funda.nl en www.woonkrant.nl, de woningsites van respectievelijk de NVM en LMV. De praktijk heeft uitgewezen dat op deze manier nagenoeg elke woning binnen drie maanden wordt verkocht.

Deze module is van toepassing indien de woning binnen de vooraf vastgelegde periode van drie maanden wordt verkocht. Is er op dat moment nog geen koopovereenkomst tot stand gekomen, dan ontvangt u de gegarandeerde prijs.

Indien uw woning is verkocht, hebt u de mogelijkheid om tot de oplevering (het passeren van de akte bij de notaris) in uw woning te blijven wonen. Er wordt dan slechts een geringe (rente)vergoeding gevraagd voor deze periode.

Klik hier voor een praktijkvoorbeeld

 

Meer informatie aanvragen

  • Uw woning snel en tegen een gegarandeerd bedrag verkopen
  • Vrijblijvend meer informatie aanvragen
Geslacht
Achternaam *
Voorletters *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
E-Mail *
Telefoon *
Telefoon Werk
 
 
Reden verkoop
Staat uw woning al te koop
Hoelang
Welke makelaar